Daytona 500

Daytona International Speedway 1801 W International Speedway Blvd, Daytona Beach